Sykkelworkshop ga viktige innspill til neste års arbeid

Nyheter

Sykkelworkshop ga viktige innspill til neste års arbeid

5. desember var mange av byens sykkelaktører samlet for å diskutere hva Sykkelbyen Bergen bør fokusere på videre og hvordan vi kan lage en interessant sykkeldag i sentrum til våren.

I Bergen er vi mange som arbeider for at byen skal bli en god sykkelby. For å få til dette må vi jobbe sammen. Derfor inviterte Sykkelbyen Bergen til workshop på Hotel Scandic Byparken, mandag 5. desember.

Representanter fra blant annet Naturvernforbundet, Syklistenes landsforening, Bergen CK, Cyckle Hack, Trygg Trafikk og Hordaland Fylkeskommune deltok på workshopen.

Deltakerne ble delt inn i grupper der det ble diskutert hva Sykkelbyen Bergen bør fokusere på neste år, hva vi kan lage kampanjer om i fremtiden og hvem vi kan samarbeide med fremover. Mange gode ideer og innspill ble løftet frem, både til videre arbeid og hvordan vi kan lage en bra sykkeldag i april.

Spesielt ble det trukket frem at det er behov for en kulturendring i byen vår og at unge er en viktig målgruppe for å oppnå dette. Deltakerne var enige om at er viktig å etablere gode vaner hos de unge tidlig, slik at de ikke bytter ut sykkelen med bil når de blir eldre. Vi trenger voksne syklister med gode sykkelvaner, som ikke lar mulige barrierer, som tidsklemma, henting av barn og middagshandling, stoppe sykkelgleden.

– Det er viktig å tenke på barn og unge i sykkelarbeidet i Bergen fremover, det er de som er fremtiden, mente Margrethe Vikan Sæbø, som er med på å arrangere Cycle Hack.

Bedre tilrettelegging på byens arbeidsplasser, gode ambassadører og foregangsvirksomheter, og inspirasjon til hverdagssykling ble også trukket frem som nødvendig.

Sykkelsjef Einar Grieg var glad for engasjementet blant de fremmøtte og mener det er viktig at man kommer sammen for å diskutere gode løsninger.

– Vi er alle enige om at vi trenger bedre infrastruktur, men inntil det er på plass handler det om å inspirere og utvikle gode løsninger som gjør at flere velger sykkel i hverdagen. Jo flere som bidrar med ideer, jo bedre blir løsningene. Derfor er det viktig at vi kommer sammen som dette.

Alle innspill fra workshopen er dokumentert og tas med videre i Sykkelbyen Bergens arbeid for 2017.