Sykkelseminaret MOVE

Nyheter

Sykkelseminaret MOVE

Den 29. september og 22. oktober arrangerte Bergen kommune i samarbeid med Bergen arkitektskole et todagers sykkelseminar for planleggere, studenter, konsulenter og andre som er interessert i å gjøre Bergen til en bedre sykkelby. Over 80 stk. hadde funnet veien til første seminardag, noe arrangørene var godt fornøyd med. Seminaret ble støttet økonomisk av Bergensprogrammet, gjennom «Sykkelbyen Bergen» prosjektet. Nedenfor finner du innleggene som ble holdt på seminaret.

SnipImage

Program for Seminar 1:

Frihamnens utmaningar och potential – tidligere industrier i frihavnen i Göteborg skal transformeres til en tett by med ambisjoner om kraftigt redusert biltrafikk. /Martin Forsberg (SE) er mobilitetskonsulent hos Koucky & Partners, Han har en master i Sustainable Urban Management fran Malmö Högskola.

Presentasjonen fra foredraget finner du her.

 

Functional design – 5 main requirements for a bicycle friendly infrastructure – Richard ter Avest (NL) er trafikkplanlegger og -forsker i Goudappel Coffeng i Deveter, Nederland. Han jobber med å forstå hvordan vi planlegger og bruker det offentlige rom og hvordan man kan oversette store komplekse strategier til praktisk planlegging.

Presentasjonen fra foredraget finner du her.

 

Promenadstaden från översiktsplan till projekt – Stockholms Översiktsplan har hatt store konsekvenser for hvordan byens gatenett endres. /Liselott Luhr (SE), Landskapsarkitekt Sweco, har lang erfaring fra arbeide for trafikkontoret i Stockholm med å etablere gater som attraktive fellesrom.

Presentasjonen fra foredraget finner du her.

 

 

Program for Seminar 2:

Introduksjon av begrepene – eksempel fra Voss./ Geir Bartz Johannessen, etat for plan og geodata i Bergen kommune. Han har skrevet både bachelor og masteroppgave om temaet og er opptatt av hvordan man kan tilrettelegge for sykkeltrafikk ut fra det beste av internasjonale eksempler tilpasset en norsk situasjon.

Infrastrukturens kvalitet – repetisjon fra Richard ter Avest foredrag i seminar 1. /Geir Bartz Johannessen

Presentasjonen fra foredraget finner du her.

 

Å skape gode strekninger – eksempler fra Norge og Europa./ Kai-Arne Riersen er gruppeleder for samferdsel i Reinertsen i Trondheim. Han har jobbet i Miljøpakken Trondheim de siste 5 årene. Han har jobbet med sykkelstrategi, overordnet sykkelplanlegging og med tiltak for å bedre fremkommeligheten og bedre driften og vedlikeholdet av sykkelveier. MOVE å skape gode strekninger

Presentasjonen fra foredraget finner du her.

 

Å skape gode kryss – eksempler fra Norge og Europa/ Geir Bartz Johannessen

Presentasjonen fra foredraget finner du her.

 

 

Videoeksempler – Rundkjøringer:

Amsterdam Roundabout

 

Videoeksempler – Lyskryss:

Junction design the Dutch

Protected intersections

Groningen Green Phase for Cyclists

 

Sykle gjennom hele året – Drift og vedlikehold./ Kai-Arne Riersen

Presentasjonen fra foredraget finner du her.

 

Cyklen og kollektivtrafikk – Sykkelen som en del av den samlede mobilitet – Trine Bunton er avdelingsleder for transport og trafikkplanlegging i Rambøll i Aarhus. Hun har blant annet jobbet med samspillet mellom sykkel- og kollektivtrafikk.

Presentasjonen fra foredraget finner du her.

 

Fra visjon til virkelighet – effektive planprosesser /Kai Arne Riersen

Presentasjonen fra foredraget finner du her.

 

Arkitektur for syklende folk – Eksempler på sykkelparkering/ Iwan Thomson er landskapsarkitekt og hovedlærer på Move-kurset ved Bergen Arkitekthøgskole. Han driver kontoret Lala Tøyen som er spesialister på utvikling av sykkelinfrastruktur.

Presentasjonen fra foredraget finner du her.