Sykkelruter

Sykkelruter

Det er korte avstander i Bergen, og sykkelen er et utmerket fremkomstmiddel! I kartet under ser du områdene som er inntil 30 minutters sykkeltid fra Bergen sentrum når man sykler til sentrum. Kilde: Bergens Tidende

Her har du noen forslag til fine sykkeltraseer i Bergensområdet:

Kart over Utsiktsruten

Utsiktsturen

Fjellveien er en strekning hvor de minste kan være med å sykle. Det er for det meste flatt og bilfritt med fin utsikt utover byen.

Turen kan startes fra flere steder – vi velger å starte i sør fra Ole Irgensvei.

Strekningen Ole Irgensvei–Amalie Skramsvei er ca.10 km. t/r.

Fra Amalie Skramsvei kan turen utvides opp Munkebotn for de litt større og med avstikker til Sandviksbatteriet, Tillegg ca 4-5 km

De største kan ta tilbaketur rundt Eidsvågsneset. Tillegg ca. 10 km.:

Rundt Eidsvågsneset må en sykle litt i bilveien fra Lønborg er det sykkeltrase videre og gang/sykkelvei tilbake til Amalie Skramsvei.

Åpne rute i Google Maps.

Kart over Svartediksturen

Svartediksturen

Dette er en tur i naturskjønne omgivelser som går i helt bilfritt miljø.

Ca. 10 km lett sykling som kan utvides til en krevende tur til Rundemannen.

Fra bommen går det flatt innover langs Svartediket før stigningen begynner.

En avstikker ned Hardbakkedalen og rundt på andre siden av vannet er en grei tur for de som ikke vil slite i bakker og passer godt for de minste. Du må sykle tilbake til Tarlebøveien hvor du kan fortsette oppover mot Tarlebøvannet (demningen).

Turen kan utvides over Rundemannen og ned Fløyen for de sprekeste.

Turstien fra Tarlebø og opp hyttelien er nå delvis restaurert (under restaurering)og kan sykles over store partier. (Velger du hele strekningen er det kanskje lettere å starte fra Fløyen)

Et stykke inne i dalen er det opparbeidet en kulturminneløype. Her kan du parkere sykkelen og ta en liten tur i terrenget og se hvordan livet artet seg for 100 år siden. Det er satt opp god kulturhistorisk informasjon på oppslagstavler langs hele turen.

Åpne rute i Google Maps.

Kart over sentrumsturen

Sentrumsturen

Ca. 10 km. lett sykling

Turen starter ved Jernbanen / Bergen Storsenter. Ta fortauet sørover mot Store Lungegårdsvann hvor du kommer inn på gang/sykkelvei langs østsiden av vannet til Fløen. Følg Fløenveien ca. 200 m. Ta til høyre v/Draugen båtklubb. Her er ny gang/sykkelvei og bro over Møllendalselven. Fortsett videre noen hundre meter i blandet trafikk frem til Gamle Nygårdsbro. Her svinger du nordover mot Florida og tar til høyre ned mot vannet tilbake til Bergen Storsenter.

Fra Bergen Storsenter kan du trille sykkelen gjennom Storsenteret og sykle langs Lille Lungegårdsvann over til Ole Bullsplass – Torgalmenningen – Torget – Bryggen til Håkonshallen/Rosenkrantstårnet.

Åpne rute i Google Maps.

Kart over akvarie- og badeturen

Akvarie- og badeturen

Total lengde ca. 7 km.

En fin opplevelsestur gjennom gamle bydeler og parker.

Turen starter på Gamle Nygårdsbro/Florida. Ta undergangen mot Høgteknologisenteret (HIB), derfra opp Jahnebakken, fortsett rett frem og litt til venstre. Her er det ny vei inne i Nygårdsparken, følg denne helt frem til porten til bebyggelsen. Her tar du først til venstre og så mot nord, følg Villaveien (ikke Parkveien), kryss Olaf Ryesvei til Joachim Frielesgate, lei sykkelen gjennom Museumsparken til Universitetet.

Turen fortsetter øst for lesesalen ved Sydnes Gamle skole snur og kommer ned Sydneskleiven til Sentralbadet hvor en følger vestsiden ned til Nøstegaten. Herfra fortsetter du mot Nordnes, forbi TV2 via Verftet – gjennom boligområdet og opp en trapp hvor sykler kan trilles i et felt for sykler/barnevogner. Her kommer vi opp i Nordnesparken, fortsetter så videre nordover til Nordnes Sjøbad. Her er fint å ta en rast, nyte utsikten og båtlivet og evt. ta et bad. Nordnes Sjøbad har oppvarmet saltvannsbasseng og er pt. åpent fra 18.mai til 31.august.

Tilbaketuren kan du sykle via Akvariet og innover Haugeveien over Klosteret til Torgalmenningen. (alternativt Nordnesgaten/Strandgaten/Gågaten). Videre forbi Lille Lungegårdsvann eller gjennom Marken, leier sykkelen gjennom Bergen Storsenter og tar gang/sykkelveien forbi den nye brannstasjonen tilbake til utgangspunktet.

Turen kan gjernekombineres med tur nr. 3

Åpne rute i Google Maps.

Kart over begynnelsen på kulturturen

Kulturturen

Ca. 20 km lett sykling

En flott opplevelsestur .

Turen starter ved Krambua og går inn på sykkelveien forbi Gamlehaugen og videre på den nedlagte Vossebanetraseen. På strekningen ligger Wernersholm, en liten avstikker inn Wernesholmsveien v/Pedek, ligger huset hvor Bjørnstjerne Bjørnson skrev JA VI ELSKER. Like bortenfor ligger barndomshjemmet til Nordahl Grieg.

På strekningen er det og flere ruiner etter tidligere stasjoner fra Vossebanen som ble nedlagt i 1964 da Ulrikstunnelen ble tatt i bruk.

Fra Nesttun fortsetter turen langs Osbanetraseen, krysser Fanavegen over gang/sykkelbroen og videre inn Skjoldstølen og Bjørnevegen på østsiden av Apeltunvatnet. Rådal Stasjon er renovert og herfra går turen videre mot Stend og frem til Stend jernbanestasjon som nå er som jernbanemuseeum. Her er ofte åpent på søndager med salg av kaffe og vafler. Er du heldig kan du og få en liten prøvetur med et gammelt smalsporet veterantog.

Herfra kan du knytte deg til tur nr. 7 eller returnere.

Åpne rute i Google Maps.

Gård- og badeturen

Ca. 13-20 km. Lett sykling.

Turen kan kombineres med tur nr. 3 for de som ønsker en litt lengre tur.

Turen starter på Stend. Her sykler du inn på Osbanetraseen – forbi Stend Stasjon. Følg traseen videre til Hamresvingen. Her kan du velge om du vil ta til venstre og sykle rundt hele Kalandsvatnet eller du kan ta inn til høyre på Kismulveien som leder til ny gang/sykkelveg til Kalandseid. Denne gang/sykkelvegen er ca. 7 km.

Vegen fra Kalandseid mot Sandven/Hatlestad er bilveg ca. 3 km. Fra kryss Osvegen er det gang/sykkelveg helt til toppen av Kalandsbakken. Her tar en til høyre igjen og inn på den nye sykkelveien som tar deg tilbake til Hamresvingen.

Turen kan utvides ved å starte fra Lagunen. Det er gang/sykkelveg fra Laguneparken til Fana Kirke (ca. 5 km)

Åpne rute i Google Maps.

Kart fra Google maps viser Fugle- og badeturen

Fugle- og badeturen

Tur rundt Lynghaugtjernet og Ortuvannet ca. 10 km. Forlengelse til Bjørgeveien ca 10 km. ekstra t/r.

Fyllingsdalen har flere idylliske grusveier og gang/sykkelveier som er godt egnet til familieturer hvor også de minste kan være med.

Turen starter ved Oasen og går sørover mot Sælemyr på gang/sykkelvei. Du må ned på Hjalmar Brantingsvei for å komme inn på denne veien. Når du kommer til Lynghaug skole sykler du over parkeringsplassen, rundt skolen og vannet. Alternativt kan du sykle på sørsiden av Lynghaugtjernet og inn i friluftsparken. Her er minigolf og andre aktivitetstilbud.

Videre sykler du tilbake til Oasen på en av de mange gang/sykkelveiene som finnes her. Du kan også alternativt bruke en turveg på vestsiden av Folke Bernadottesveg. Videre sykler du på gangbro over Hjalmar Brantingsvei, gjennom borettslag og skoleplasser til Ortuvannet. Her får du en fin tur rundt vannet på idyllisk turvei. Den korte turen går nå tilbake til Oasen men du kan forlenge turen på gang/sykkelveien langs med Fyllingsdalsveien til du kommer til Bjørgevegen. I Bjørgevegen kan du enten snu eller fortsette sørover mot Nordåsvatnet, til badeplassen på Kyrkjetangen.

Velger du å sykle vestover Bjørgevegen kommer du forbi Gjeddevannet og kan ta turen videre til Vestkanten. Her er det for det meste gang/sykkelvei.

Åpne rute i Google Maps.

Kart som viser mulige skogsturen i Alvøskogen

Skogsturer i Alvøskogen

Her er det flere veier å velge. En kan velge grusveier eller stier, men å sykle på stier krever en del av syklisten. Derfor anbefales her å sykle på grusveiene i Alvøskogen. Det finnes mange veier inn til skogen; Ved Storavannet terminal, Alvøen Idrettspark og Vassendveien ved Håkonsvern . Disse har parkeringsplass for bil.

Ved Alvøen idrettspark kan en kombinere sykkelturen med ballspill. Her er det tre forballbaner, tennisbane og basketballbane.

Det er flere løyper å velge. Alle løyper passer for både voksne og barn.

En sykler ved flere vann hvor en kan bade. Langs rutene er det mange tillagede steder hvor en kan sette seg ned og raste.

Området egner seg også for soppturer.

Åpne rute i Google Maps.

Kart finner du også her.

NB! Kartet er sist oppdatert fredag 8. april 2016.