Sykkeldynamoene

Sykkeldynamoene

Sykkeldynamo-prosjektet

I Bergen har vi et mål om å øke andelen syklende innen 2020. At flere velger sykkelen fremfor bilen er bra for byen vi bor i. For å klare dette målet, og for at Bergen skal bli en bedre by å sykle i, trenger vi drahjelp fra private og offentlige alliansepartnere. Vi trenger en felles dugnad for å komme i mål med våre ambisjoner om å øke sykkelandelen i løpet av de neste årene. I arbeidet med å nå disse målene er byens store og små virksomheter sentrale. Derfor iverksetter vi nå prosjektet Sykkeldynamo.

Bli en sykkeldynamo

Sykkeldynamotips

 • Sykkelstativer utenfor eller inne
 • Utdeling av gode sykkellåser til alle ansatte
 • Starte avtaleordning med sykkelverksted for rabatterte priser
 • Opprette egen sykkelgruppe som kommer med innspill til ledelsen om tilrettelegging
 • Ha konkurranser som «flest kilometer per uke» eller «flest turer i måneden»
 • Synliggjøring av nye initiativ i egne kanaler
 • Delta i Sykle-til-jobben-aksjonen

Nyheter fra Sykkeldynamoene

Dette er sykkeldynamoene

Haukeland Universitetssjukehus

12 000 ansatte

Hva gjør de i dag

 • Nytt sykkelbur tilknyttet Kvinneklinikken og Øyeavdelingen
 • Ferdigstille sykkelbur i sykehusparken 2016
 • Årlig sykkelservice for ansatte
 • Deltakelse på Naturvernforbundet sitt tilbud om prøvekjøring av el-sykkel (150 gratiskoder per år)
 • Har el- biler og el-sykler til bruk i tjenestereiser
 • Ny sykkelparkering for besøkende under tak
 • Sykkelparkering inne i nytt sykehusbygg
 • Planlegger flere sykkelparkeringer inne
 • Oppgradering av sykkelbur ved Kronstad og sentralblokken