Sykkeldynamo-prosjektet

Nyheter

Sykkeldynamo-prosjektet

Et nytt sykkelprosjekt i regi av Sykkelbyen Bergen er i gang. Sykkeldynamoene skal inspirere andre og hverandre til å tilrettelegge for sykling til og fra virksomheten og sammen ønsker vi å øke sykkelandelen i Bergen.

I Bergen har vi et mål om å øke andelen syklende innen 2020. At flere velger sykkelen fremfor bilen er bra for byen vi bor i. For å klare dette målet, og for at Bergen skal bli en bedre by å sykle i, trenger vi drahjelp fra private og offentlige alliansepartnere. Vi trenger en felles dugnad for å komme i mål med våre ambisjoner om å øke sykkelandelen i løpet av de neste årene. I arbeidet med å nå disse målene er byens store og små virksomheter sentrale. Derfor iverksetter vi nå prosjektet Sykkeldynamo.

Hva skal til for å bli Sykkeldynamo

Å være en Sykkeldynamo skal være enkelt og givende. I hovedsak dreier det seg om å tilrettelegge for sykling til og fra virksomheten, og engasjere de ansatte og besøkende til å velge sykkel fremfor bil. Det kan være påmelding til Sykle-til-jobben-aksjonen, å sette opp nye sykkelstativer, ha interne konkurranser eller lignende. Målet er at flere tar sykkelen til og fra jobb, at de oppdager nye muligheter for sykling i Bergen, og at de vil inspirere venner og kjente til å gjøre det samme. Forhåpentligvis vil dere også motivere flere andre virksomheter til å øke «sin sykkelandel». Sammen kan vi få flere til å bruke Bergen som sykkelby.

– Å være Sykkeldynamo skal oppleves som et positivt initiativ på arbeidsplassen. Vi inviterer små og store virksomheter til å bli Sykkeldynamoer, sier Sykkelsjef i Bergen, Einar Grieg.

Mål med prosjektet

  • Synliggjøre hvordan arbeidsgivere i Bergen setter fokus på sykling til jobben
  • Motivere flere til å øke «sin sykkelandel»
  • Motivere private og offentlige arbeidsgivere i Bergen til å legge til rette for
    sykling til jobben
  • Få flere ansatte i Bergens store og små virksomheter til å ta sykkelen til
    jobben fremfor bilen.

Ønsker du å bli en Sykkeldynamo? Ta gjerne kontakt med Einar Grieg for mer informasjon om hvordan du kan tilrettelegge for økt sykling.