Om Sykkelbyen

Om Sykkelbyen

Sykkelbyen Bergen er en del av sykkelsatsingen i Bergensprogrammet – et samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Statens vegvesen. Bergensprogrammet omfatter kollektivtrafikktiltak, gang- og sykkelveger, miljøprosjekter, tiltak på gatenettet i sentrum, trafikksikkerhetstiltak og nye vegprosjekter. I perioden 2002-2025 skal det investeres for nær 12,7 milliarder kroner i nye samferdselsprosjekter i Bergen.

På nettsidene til Sykkelbyen Bergen vil vi inspirere, engasjere og informere om sykling i Bergen.

Sykkel i Bergen Bergens sykkelstrategi

Bilde av et hull i veien Meld inn feil på sykkelveiene