Sykkelfelt- og trafikkregler

Sykkelfelt- og trafikkregler

Sykkelfelt

Hva er et sykkelfelt?

Et sykkelfelt er et eget kjørefelt for sykkeltrafikk i kjørebanen. Det er adskilt fra kjørebanen med en hvit stiplet linje. Syklister kan bare bruke sykkelfelt på høyre side av vegen. Det er altså ikke lov å sykle i begge retninger i et sykkelfelt. Det er ikke lov for biler eller MC å stoppe eller kjøre i sykkelfeltet.

Hva er en sykkelboks?

Sykkelboks er et oppmerket venteområde reservert for syklister inn mot vegkryss, i hele kjørefeltets bredde foran bilenes stoppelinje. Innenfor boksen kan syklistene vente på grønt lys uten å komme i konflikt med bilene bak. Boksen gjør syklisten mer synlig og øker framkommeligheten, spesielt i venstresving.

Morsom og informativ sykkelfelt-film

Vi låner også denne filmen fra våre sykkelvenner i Kongsberg, som har laget en informasjonsfilm om temaet med humoristisk vri:

https://www.youtube.com/watch?v=yvGXGL95dqM

Smarte syklister følger sykkelreglene

Statens vegvesen har oversikt over hvilke regler som gjelder syklister. Der finner du også et illustrert hefte med informasjon om trafikkregler for syklister utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Syklistenes Landsforening.

24.5.13: Samferdselsdepartementet har gjort noen presiseringer i regelverket for vikeplikt.

Se også Syklistenes temaside om Lov og rett på veien.

Se også Del veien-kampanjen, Statens vegvesens kampanje for å øke forståelsen mellom syklister og bilister i trafikken.