Sykkelvettreglene

Sykkelvettreglene

Mor og datter klar for sykkeltur

Synlighet og samspill mellom trafikantene er viktige stikkord for trygg samferdsel.

Disse åtte sykkelvettreglene hjelper deg å ferdes trygt i trafikken.

Smarte syklister:

  • Er synlige i trafikken
  • Gir tydelig tegn
  • Ser andre trafikanter i øynene
  • Lytter til trafikken
  • Venter på grønt
  • Gir fotgjengerne førsterett på fortauet
  • Bruker lys i mørket
  • Bruker hjelm

Sykkelvettreglene er laget av Syklistenes Landsforening og Statens vegvesen.