God oppslutning på fagdag om sykkel

Nyheter

God oppslutning på fagdag om sykkel

Fredag 9. juni arrangerte Hordaland fylkeskommunen ved Fylkestrafikksikringsutvalet (FTU), i samarbeid med Trygg Trafikk, Statens vegvesen og Bergen kommune fagdag om sykkel.

Sykkel er et viktig satsingsområde for alle de fire etatene og sett i lys av at Hordaland og Bergen har en lav sykkelandel er det viktig å løfte problemstillinger knyttet til sykkel i et forum med ulike fagmiljøer tilstede. Hovedmålet med fagdagen var å sette søkelyset på trafikksikkerhet for syklister. Det ble diskutert utfordringer, tiltak og løsninger knyttet til ulykker- og ulykkesregistrering, kampanjearbeid og ikke minst infrastruktur for syklister.

Konferansen hadde god oppslutning med totalt 90 deltakere fra kommuner, fylkeskommuner, Statens vegvesen, Trygg Trafikk, Politiet og konsulenter.

Du finner presentasjonene fra dagen her:

Fagdag om sykkel_progam_endeleg_060617

Egeseth_Oslostandarden_09.06.17

Hollekim_Sykkelulykker_09.06.17

Loftsgarden_ PiloterBergen_09.06.17

Lund_Ulykkeanalyse_helseopplysninger_09.06.17

Myre_Del veien_09.06.17

Schau_Temaanalyse_09.06.17

Eriksen_presentasjon_fagdag_sykkel_09.05.2017

Johansen_presentasjon Trafikksikkerhet for syklister – Bergen 9. juni

Grieg_Fagdag sykkel_ juni 2017- Hjertesone