Meld inn feil på sykkelveiene

Meld inn feil på sykkelveiene

Bilde av et hull i veien

Oppdager du feil som påvirker sykkeltraseene i Bergen, kan du melde det inn til kommunen eller vegvesenet. Meldingene kan for eksempel være om hull i veien, feilparkerte biler, forurensing, med mer.

Ring 175 (Statens vegvesens trafikkopplysning) eller gå inn påfeilmelding.bergen.kommune.no

VIKTIG:
Feil som utgjør en fare for liv og helse meldes inn til Bergen kommunes døgnåpne vaktsentral på telefon 55 56 78 15 eller 175 Statens vegvesens trafikkopplysning