sykkeldynamo

sykkeldynamo

SVV kontorstad Bergen er utpeikt som Sykkeldynamo

Statens vegvesen kontorstad Bergen er utpeikt som Sykkeldynamo, og er dermed den tredje verksemda i Bergen som kan smykke seg med tittelen. Ved Statens vegvesen kontorstad Bergen jobbar det om lag 400 personer. Hausten 2015 flytta dei inn i nye lokalar i Nygårdsporten i Bergen sentrum. Regionvegsjef i Statens vegvesen Region[…]

Les mer »

Haukeland Universitetssjukehus er første Sykkeldynamo

Sykkeldynamoprosjektet er i gang og første virksomhet er klar. Haukeland Universitetssjukehus er opptatt av å legge til rette for sykkel til og fra sjukehuset. Dette er avgjørende for å løse logistikken med tusenvis av ansatte og besøkende hver dag. På Mobilitetukens siste dag settes startskuddet for et nytt sykkelprosjekt, og[…]

Les mer »

Sykkeldynamo-prosjektet

Et nytt sykkelprosjekt i regi av Sykkelbyen Bergen er i gang. Sykkeldynamoene skal inspirere andre og hverandre til å tilrettelegge for sykling til og fra virksomheten og sammen ønsker vi å øke sykkelandelen i Bergen. I Bergen har vi et mål om å øke andelen syklende innen 2020. At flere[…]

Les mer »