Bli en Sykkeldynamo

Bli en Sykkeldynamo

Bli Sykkeldynamo

Å være en Sykkeldynamo skal være enkelt og givende. I hovedsak dreier det seg om å tilrettelegge for sykling til og fra virksomheten, og engasjere ansatte og besøkende til å velge sykkel fremfor bil. Det kan være påmelding til Sykle-til-jobben-aksjonen, å sette opp nye sykkelstativer, ha interne konkurranser eller lignende. Målet er at flere tar sykkelen til og fra jobb, at de oppdager nye muligheter for sykling i Bergen, og at de vil inspirere venner og kjente til å gjøre det samme. Forhåpentligvis vil Sykkeldynamoene også motivere flere andre virksomheter til å øke «sin sykkelandel». Sammen kan vi få flere til å bruke Bergen som sykkelby.