Bilde fra animasjon om Sykkelbyen Bergen

Se vår film om hvordan vi kan skape en bedre by!

I årene som kommer skal det bli lettere å bruke sykkel i hverdag og i fritiden. Bedre sykkelveier og bedre tilrettelegging fra både offentlige og private aktører må til. Sammen skal vi skape en bedre by! Sykkelbyen Bergen from Sykkelbyen Bergen on Vimeo.

Les mer »
Sykkelfelt

Hvordan dele veien?

Her er åtte videoer fra Statens vegvesen om hvordan syklister og bilister kan dele vegen på en trygg og god måte. – De alvorligste sykkelulykkene skjer fordi bilisten overser syklisten, selv om det er fullt dagslys. Konflikter og aggresjon oppstår derimot fordi bilisten føler seg hindret, sier Signe Gunn Myre, prosjektleder[…]

Les mer »
Bilde fra arrangementet "Vintersyklingens dag"

Vintersyklingens dag

13. februar er Vintersykkeldagen. For første gang tar Bergen del i denne internasjonale vintersykle-til-jobben-markeringen.

Les mer »