Sykkelfelt

Hvordan dele veien?

Her er åtte videoer fra Statens vegvesen om hvordan syklister og bilister kan dele vegen på en trygg og god måte. – De alvorligste sykkelulykkene skjer fordi bilisten overser syklisten, selv om det er fullt dagslys. Konflikter og aggresjon oppstår derimot fordi bilisten føler seg hindret, sier Signe Gunn Myre, prosjektleder[…]

Les mer »